مجنونان حق

مجنونان حق

گاه عشق آمد که رجعت به اصل
گاه یاد راهیانِ راه وصل
یاد یعنی یک تلنگر یک نگاه
یاد یعنی غصه و غم پیش از آه
یاد یعنی خاطرات دوستان
ذکر گل های غریب بوستان
یاد یعنی عشق یعنی زندگی
یاد یعنی از خودت شرمندگی
می توان بایاد بر غم چیره شد
بر عروج مهربانی خیره شد
می توان بایاد تا افلاک رفت
تا جوار لحظه ادراک رفت
یاد این پاکان چراغ راه ماست
در طریق عاشقی همراه ماست


اینستاگرام:

http://instagram.com/amirasadi_98

برای جست و جو در مطالب وبلاگ،از کادر زیر استفاده نمایید***
آخرین تحلیل ها

ماایم و نوای بی نوایی

بسم الله اگر حریف ماییما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم /در ره عشق جگر دار تر از صد مردیم

هرزمان بوی خمینی به سر افتد مارا /دور سید علی خامنه ای می گردیم


تو زمونه ای که دنیای مجازی پر شده از فساد و فحشا،جمعی خودمونی تشکیل دادیم تا یادی از افلاکیانی بکنیم که از جنس خاک بودند و از نسل نور.مارا از نظرات خود بی بهره نگذارید.

توی این راه،هر پست ما یک حمله است،حمله ای است به پیکره ی دشمن در جنگ نرم و هر حمله ای  نیز نیاز به تحلیل ها و بررسی های بعدی دارد که این بررسی و تحلیل ها به عهده شما فرماندهان است که کارهای ما رزمندگان را به نقد گذاشته و مارا در جهت بهتر عمل کردن در حمله بعدی کمک کنید.پس مارا از نظرات خود بی نصیب نگذارید.


و من الله توفیق.